Optimal tandlægehygiejne med de rette produkter

13. december 2023 af
Optimal tandlægehygiejne med de rette produkter
Mads Krogh Kristensen
| Ingen kommentarer endnu

Tandlægepraksisser har traditionelt været førende inden for opretholdelse af hygiejne og renlighed, ikke kun af æstetiske årsager, men primært for at sikre sundhed og sikkerhed for både patienter og personale. I en profession, hvor tæt kontakt og åben mund er uundgåelige elementer, er behovet for et sterilt miljø afgørende. Undersøgelser har dokumenteret, at forurening i tandlægepraksisser kan føre til alvorlige helbredskomplikationer, hvilket understreger nødvendigheden af upåklagelig renlighed. Uanset om du er tandlæge eller tandplejer, er vedligeholdelse af en fejlfri praksis af altafgørende betydning.

I dette indlæg vil vi dække alle de nødvendige områder for at opretholde et sterilt tandlægekontor.

Daglige sanitetsprotokoller

Daglig desinfektion udgør grundlaget for tandhygiejne og bør omfatte omhyggelig rengøring af værktøjer/redskaber, stole, bordplader og andre berørte overflader.

Instrumentsterilisering

Enhver enhed, der kommer i kontakt med en patients mund, skal enten bortskaffes eller steriliseres ved hjælp af autoklaver, der anvender damp under tryk for at dræbe smitsomme stoffer.

Overfladedesinfektion

Alle overflader, lige fra bordplader til tandlægestole, bør rengøres med CE- eller UKCA-godkendte desinfektionsmidler.

Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.

Håndhygiejne

WHO understreger vigtigheden af ordentlig håndhygiejne, herunder vask af hænder før og efter hver patientinteraktion og brug af håndsprit med mindst 70 % alkohol.

Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.

Beskyttelsesudstyr

Korrekt brug og skift af beskyttelsesudstyr som masker, handsker og ansigtsskærme kan markant reducere risikoen for krydskontaminering.

Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.
Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.
Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.
Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.

Korrekt affaldshåndtering

Biofarligt affald, især brugte nåle og blodgennemvædet gaze, skal bortskaffes i farvekodede beholdere og poser i overensstemmelse med retningslinjer.

Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.


Luftfiltrering og ventilation

Investering i højeffektive partikelluftfiltre (HEPA) kan reducere luftbårne forurenende stoffer, især under aerosolproducerende procedurer.

Regelmæssig træning af personalet

Regelmæssig træning er afgørende for at sikre, at alt personale forstår og overholder hygiejneprotokoller, hvilket kan opdateres i overensstemmelse med de nyeste bedste praksis.

Regelmæssig revision og kontrol

Periodisk gennemgang af renhedsprotokoller, inklusive kontrol af steriliseringsudstyr og affaldshåndtering, er nødvendig for at identificere områder med forbedring.

Brug af teknologi til renlighed

Ultraviolet (UV) lys: Integrering af UV-lys desinficeringskamre til dentale instrumenter kan supplere autoklavering for at sikre maksimal sterilisering.

Digitale optegnelser og papirløs praksis: Overgang til elektroniske patientskemaer, digitale røntgenbilleder og administrationssoftware reducerer risikoen for kontaminering og moderniserer praksis.

Modtagelses- og venteområdeforanstaltninger

Sædeordninger: For at opretholde social distancering bør siddepladser i venteområdet arrangeres omhyggeligt.

Berøringsfrie muligheder: Fra berøringsfrie sprit- og sæbedispensere på toilettet til automatiske døre kan reduktion af berøringspunkter markant mindske spredningen af bakterier. Overvej at installere sensoraktiverede installationer, hvor det er muligt.

Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.

Rengøring af legetøj og magasiner med jævne mellemrum: Hvis venteværelset indeholder legetøj til børn eller magasiner, skal du sørge for, at de rengøres og desinficeres dagligt. Overvej endda at skifte til digitale underholdningsmuligheder eller opfordre patienterne til at medbringe deres læsestof.

Ved at implementere disse foranstaltninger kan tandlægepraksisser skabe et sikkert og sterilt miljø for både personale og patienter.


Del dette indlæg
Log ind for at efterlade en kommentar